در حال نمایش 15 نتیجه

تب سنج دیجیتال بی ول WF-1000

قیمت اصلی 1,760,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,355,000 تومان است.

تب سنج دیجیتال بی ول MED-3000

قیمت اصلی 1,989,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,793,000 تومان است.

تب سنج دیجیتالی بی ول مدل WF5000

قیمت اصلی 2,697,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,275,000 تومان است.

تب سنج دیجیتالی بی ول WF-4000

قیمت اصلی 2,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,035,000 تومان است.

تب سنج دیجیتالی امسیگ CT96

قیمت اصلی 228 تومان بود.قیمت فعلی 2,132,000 تومان است.

تب سنج گوشی رزمکس RA600

قیمت اصلی 2,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,900,000 تومان است.

تب سنج دیجیتالی رزمکس HC700

قیمت اصلی 3,440,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000 تومان است.

تب سنج دیجیتالی رزمکس HA500

قیمت اصلی 2,380,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,250,000 تومان است.

تب سنج دیجیتالی بی بی لی BLIR_3

520,000 تومان

تب سنج امرون 720

قیمت اصلی 2,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,985,000 تومان است.

تب سنج هابدیک HFS-1000

قیمت اصلی 1,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,850,000 تومان است.

تب سنج بیورر مدل FT90

قیمت اصلی 2,550,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,200,000 تومان است.

تب سنج غیر تماسی بیورر FT100

1,950,000 تومان

تب سنج دیجیتالی بیورر مدل Ft65

1,050,000 تومان

تب سنج بیورر FT70

قیمت اصلی 1,180,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,150,000 تومان است.