نمایش دادن همه 15 نتیجه

تب سنج دیجیتال بی ول WF-1000

1,355,000 تومان

تب سنج دیجیتال بی ول MED-3000

1,793,000 تومان

تب سنج دیجیتالی بی ول مدل WF5000

2,275,000 تومان

تب سنج دیجیتالی بی ول WF-4000

2,035,000 تومان

تب سنج دیجیتالی امسیگ CT96

2,132,000 تومان

تب سنج گوشی رزمکس RA600

1,900,000 تومان

تب سنج دیجیتالی رزمکس HC700

3,200,000 تومان

تب سنج دیجیتالی رزمکس HA500

2,250,000 تومان

تب سنج دیجیتالی بی بی لی BLIR_3

520,000 تومان

تب سنج امرون 720

1,985,000 تومان

تب سنج هابدیک HFS-1000

1,850,000 تومان

تب سنج بیورر مدل FT90

2,200,000 تومان

تب سنج غیر تماسی بیورر FT100

1,950,000 تومان

تب سنج دیجیتالی بیورر مدل Ft65

1,050,000 تومان

تب سنج بیورر FT70

1,150,000 تومان