نمایش 1–16 از 69 نتیجه

فشارسنج بازویی زنیت مد مدل X5

قیمت اصلی 1,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,550,000 تومان است.

فشارسنج بازویی زنیت مد مدل X6

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,850,000 تومان است.

فشار سنج بازویی زنیت مد LD-521

قیمت اصلی 2,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,800,000 تومان است.

فشار سنج بازویی زنیت مد LD-578

قیمت اصلی 1,950,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,650,000 تومان است.

فشار سنج بازویی زنیت مد LD-579

قیمت اصلی 1,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,450,000 تومان است.

فشارسنج بازویی بی ول MED-55

قیمت اصلی 4,090,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,850,000 تومان است.

فشارسنج مچی بی ول PRO-39

قیمت اصلی 1,690,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,488,000 تومان است.

گوشی پزشکی ABN مدل MAJESTIC

قیمت اصلی 1,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,550,000 تومان است.

فشارسنج عقربه ای HS-20A و گوشی پزشکی HS-30B سرجیا

قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 995,000 تومان است.

گوشی پزشکی ABN مدل SPECTRUM

قیمت اصلی 860,000 تومان بود.قیمت فعلی 580,000 تومان است.

فشار سنج بازویی فرولیک مدل U85RH

قیمت اصلی 2,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,990,000 تومان است.

فشار سنج بازویی فرولیک مدل U82RH

قیمت اصلی 2,850,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,150,000 تومان است.

فشارسنج بازویی فرولیک مدل U81HR

قیمت اصلی 2,830,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,150,000 تومان است.

فشارسنج عقربه ای پالم امسیگ SF12

قیمت اصلی 1,480,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,380,000 تومان است.

فشارسنج بازویی بیورر مدل Bm40

قیمت اصلی 3,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,204,000 تومان است.

فشارسنج عقربه ای ABN مدل Calibra

قیمت اصلی 2,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,990,000 تومان است.